Privacyverklaring

Add VoIP B.V. is het adres voor het bestellen van internet en VoIP-telefonie. Om onze producten te leveren en te optimaliseren verzamelen we gegevens van onze klanten. In dit privacy statement vertellen we u precies hoe wij dit doen.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze internetdienst, telefoniedienst, cloudcontroller en website van Add VoIP.

Hoe verzamelt Add VoIP persoonsgegevens?
Add VoIP verzamelt persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt om te facturen en om het gebruik van de dienst(en) mogelijk te maken. We verzamelen ook gegevens wanneer u abonneert op onze mailinglijst, een vraag stelt via email, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke persoonsgegevens verzamelt Add VoIP?
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Add VoIP verwerkt, namelijk:

  • Bedrijfsnaam
  • Aanhef
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens t.b.v SEPA batches

Met betrekking tot bankgegevens wordt deze alleen verzamelt wanneer u een automatische incasso bij ons afneemt. Tevens zullen gesprekken via email, rechtstreeks of via de website, bewaart worden. De inhoud van de gesprekken worden gebruikt om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Tevens verzamelen ook gegevens over de respons van onze mailinglijst, zoals de aantal clicks en hoe vaak de email geopend is.

Add VoIP verzamelt ook gegevens over het apparatuur dat ingezet wordt om gebruik te kunnen maken van onze diensten, zoals gebruikersnamen/wachtwoorden en configuratie instellingen.

Waarom verzamelt Add VoIP persoonsgegevens?
Add VoIP verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te leveren. We slaan gegevens op om te leveren, account aan te maken, te facturen, ondersteuning op afstand en in het kader van die dienstverlening met u te communiceren. Bij een bestelling maken we een unieke offerte- en factuurnummer aan die gekoppeld wordt aan uw account.

Uw persoonsgegevens en derde partijen
Add VoIP verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Bij het afnemen van één van de diensten kan het zijn dat onze leverancier(s) verplicht is/zijn om verkeers- en locatiegegevens te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Realiseer u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar supportdesk@addvoip.nl.

Hoe beveiligt Add VoIP uw gegevens?
Add VoIP schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening, bijvoorbeeld telefonie, derden in. Bij het uitvoeren van de betreffende diensten worden uw gegevens verwerkt en doen zij dit als verwerker voor Add VoIP. De betreffende dienstverleners ontvangt van AddVoIP alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen.

Vragen
Als u vragen of opmerking heeft over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag.

Add VoIP B.V.
Cruquiusweg 1
2102 LS Heemstede

Wijziging van privacy statement
Add VoIP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Mei 2018